పాటతో పరమార్ధం - తెలుసా మనసా (భక్తి పేరడీ) - క్రిమినల్ - నాగార్జున, రమ్యకృష్ణ, మనీషా కొయిరాలా - Songs - లోకం తీరు/ News
           
మిగతా లోకం తీరు కూడా చదివితే మీ సందేహాలకు జవాబులు లభిస్తాయి. 2073 కధనాలు. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 2108 General Articles and views 1,865,740; 104 తత్వాలు (Tatvaalu) and views 224,908.
Auto news updates for EAST and WEST in English/ Hindi/ Telugu along with TV, Radio, Newspaper, Newsbites
చివరలో ఉన్న చిత్రం/ వీడియో/ ఆడియో మరువద్దు. 1 min read time.

Thelusa Manasa (Bhakti Parody) - Criminal - Nagarjuna, Ramya Krishna, Manisha Koirala

మన మనసుకు మనమే బుద్ది చెప్పుకోవాలి, బుజ్జగించాలి. ప్రపంచాన్ని జయించినవారు కూడా, తమ సొంత మనసు బలహీనతకు లొంగిపోతున్నారు, పతనమౌతున్నారు. అన్ని ఏళ్ళ వాళ్ళ గొప్పతనము, ఆస్తులు, ఆధికారం, మంది మార్భలం ఏదీ వారిని కాపాడలేదు, చివరి దశలో. కాబట్టి, మన మనసుకు మనమే ఇలా చెప్పు కుందాము, శాశ్వతమైన దైవ పాదాల చెంత చేర్చుకుందాము.

అమ్మ అడిగింది ఈ రోజు, ఎవరైనా అసలు నీ పాట వింటున్నారా, నువ్వు రాసింది చదువుతున్నారా అని. అమ్మా, గీత లో క్రిష్ణయ్య చెప్పారు, నువ్వు నిస్వార్ధముగా నీ సేవ చెయ్యి ప్రపంచానికి దైవ సంతానానికి, అది గాత్రమైనా వ్రాత అయినా సనాతన ధర్మ మరియు ముదుసలి తల్లి దండ్రుల అత్తమామల సేవ ప్రచారమైన, అరిషడ్వర్గ అష్టవ్యసనము లో పతనము కావద్దని ప్రజలను నిత్య వేడుకోలు అయినా. ఫలితము నాకు వదిలేయి అన్నారు.

కాసేపు ఒక్కరూ మనవి చదవరు, వినరు అనుకుందాము. ఈ శాశ్వత (అంటే రోజు/ వారం/ నెల/ ఏడాది) కు మించి ఉండగలిగే) నైవేద్యం దేవునికి పెట్టి, పూజ చేసిన ఫలము అయితే ఉంటుంది కదా? నిత్య శారీరక మానసిక ఒత్తిడితో పతనమవుతూ, మానసిక శాంతి లేక ఊళ్ళు పట్టుకుని తిరుగుతూ, క్లబ్బుల సినిమాల షాపుల గుళ్ళు ఆసుపత్రుల చుట్టు తిరుగుతూ ఎంతో ఖర్చు పెడుతున్నారు.

మరి మనం అదే మనశ్శాంతిని ఉచితముగా, ఇంట్లో ఉండే, వ్రాత, గాత్ర నైవేద్యముతో పొందుతున్నాము. ఆ గంట కూడా, దైవ మానసిక పూజా సాధనే. కాబట్టి, మనకూ లాభమే కదా, ఎవరు విన్నా వినకపోయినా, చదివినా చదవకపోయినా? మన సాధన, ఒక తపము, ఒక జపము, ఒక నిత్య దైవ నామ స్మరణ, జన్మల మోక్షం కోసం. మన పాట రాతతో పాటుగా, వారి ఆరోగ్య బాగు, అలాగే మన శనివార నిత్య సాధనల వివరాలు కూడా, వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఉపయోగం, వారి ముదుసలి తల్లి దండ్రుల సేవ చేయాలి అనుకున్నా, తమ ముదుసలి తనములో తమ సంస్కార బిడ్డలతో ఉండాలి అనుకున్నా కూడా.

తెలుసా మనసా, పూర్వ జనం సుక్రుతం వలన, ఇది ఏనాటి దైవబంధమో? తెలుసా మనసా ఇది ఏ జన్మ జప తప సాధనమో? తరిమిన ఆరు కాలాలు, ఏడూ లోకాలు, చేరలేని ఆ పరలోక పరమాత్మ ముక్తిలో, ఆ కష్టసాధ్యమైన మోక్షపు జాడలెనాడు, శీత కన్నేసి, చూడలేని ఇన్ని జన్మ జన్మలో, శత జన్మాల బంధాల, బంగారు క్షణమిది, మనకు దక్కిన భాగ్యం ఇది, ఆ దేవుని మరియు దైవ సంతానం నిత్య సేవ.

ప్రతి క్షణం, మా కళ్ళల్లో, నిలిచే దైవ రూపం. అలాగే బ్రతుకులో, అడుగడుగునా, తోడు ఉండి నడిపె దైవ నామమ్. ఊపిరే దైవం గా, ప్రాణమే దైవందిగా. పది కాలాలు, వుంటాము, మనశ్శాంతితో, దైవ ధ్యాన సాక్షిగా.

ఓగాడ్, ఎవరీ బ్రీత్, వియ్ టేక్, ఎవరీ మూవ్, వియ్ మేక్, యు విల్ బి థెర్. వాట్ వూడ్ వియ్ డూ, వితౌట్ యు? ఐ వాంట్ టూ, లవ్ యు, ఫరెవర్, అండ్ ఎవర్, అండ్ ఎవర్. (ఓ దేవుడా, మా ప్రతి శ్వాస లో, మా ప్రతి అడుగులో, మీరు ఉంటారు. మీరు లేకుండా, మేము ఏమి చేయగలము? మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించినట్లే, మేము మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాము ఎల్లప్పుడూ, ఎప్పటికీ, ఏనాటికీ).

జీవాన్ని, శక్తి చైతన్యాన్ని ఇచ్చినా మీకు, ఎన్నడూ తీరిపోని, రుణముగా ఉంటాం. చెలిమితో తీగసాగే, జపంగా మీ నామ జపం అల్లుతాం. అశాశ్వతమైన ఈ బ్రమల ప్రపంచ, లోకమే మారినా, కాలమే ఆగిన, మా ఈసేవ మిగలాలి, తుదిలేని చరితగ. తెలుసా మనసా, పూర్వ జనం సుక్రుతం వలన, ఇది ఏనాటి దైవబంధమో? తెలుసా మనసా ఇది ఏ జన్మ జప తప సాధనమో?

* * *
తెలుసా.. మనసా.., ఇది ఏనాటి దైవబంధమో.
తెలుసా.. మనసా.., ఇది ఏజన్మ సాధనమో.
తరిమిన ఆరు కాలాలు, ఏడూ లోకాలు, చేరలేని ముక్తిలో
మోక్షపు జాడలెనాడు, శీత కన్నేసి, చూడలేని జన్మలో
శత జన్మా.ల బంధా.ల, బంగా.రు క్షణమిది ||తెలుసా.. మనసా||

ప్రతి క్షణం..మూ, మా క.ళ్ళ.ల్లో, నిలిచే మీ రూ.పం
బ్రతుకులో.. ఓ, అడుగడుగునా, నడిపె మీ నా.మమ్.
ఊపిరే.. మీరుగా.., ప్రాణమే.. మీదిగా.
పది కాలా.లు, వుంటా.ము, మీ ధ్యా.న సా.క్షిగా ||తెలుసా.. మనసా||

ఓగాడ్, ఎవరీ బ్రీత్, వియ్ టేక్
ఎవరీ మూవ్, వియ్ మేక్
యు విల్ బి థెర్
వాట్ వూడ్ వియ్ డూ, వితౌట్ యు
ఐ వాంట్ టూ, లవ్ యు
ఫరెవర్, అండ్ ఎవర్, అండ్ ఎవర్

ఎన్నడూ..ఊ, తీరిపోని, రుణముగా ఉంటాం.
చెలిమితో..ఓ, తీగసాగే, జపంగా అల్లుతాం.
లోకమే.., మారినా.., కాలమే.. ఆగిన
మన ఈసే.వ మిగలా.లి, తుదిలేని చరితగ ||తెలుసా.. మనసా||

Original

తెలుసా.. మనసా.., ఇది ఏనాటి అనుబంధమో.
తెలుసా.. మనసా.., ఇది ఏజన్మ సంబంధమో.
తరిమిన ఆరు కాలాలు, ఏడూ లోకాలు, చేరలేని ఒడిలో
విరహపు జాడలెనాడు, వేడి కన్నేసి, చూడలేని జతలో
శత జన్మా.ల బంధా.ల, బంగా.రు క్షణమిది ||తెలుసా.. మనసా||

ప్రతి క్షణం..మూ, నా క.ళ్ళ.ల్లో, నిలిచే నీ రూ.పం
బ్రతుకులో.. ఓ, అడుగడుగునా, నడిపె నీ స్నే.హమ్.
ఊపిరే.. నీవుగా.., ప్రాణమే.. నీదిగా.
పది కాలా.లు, వుంటా.ను, నీ ప్రే.మ సా.క్షిగా ||తెలుసా.. మనసా||

డార్లింగ్, ఎవరీ బ్రీత్, యు టేక్
ఎవరీ మూవ్, యు మేక్
ఐ విల్ బి థెర్
వాట్ వూడ్ ఐ డూ, వితౌట్ యు
ఐ వాంట్ టూ, లవ్ యు
ఫరెవర్, అండ్ ఎవర్, అండ్ ఎవర్

ఎన్నడూ..ఊ, తీరిపోని, రుణముగా ఉండిపో.
చెలిమితో..ఓ, తీగసాగే, మల్లెగా అల్లుకో.
లోకమే.., మారినా.., కాలమే.. ఆగిన
మన ఈగా.ధ మిగలా.లి, తుదిలేని చరితగ ||తెలుసా.. మనసా||  
Author photo Sri, Telugu , 15+ yrs Journalist/ Photo/ Video/ Edit/ Field/ Publish. 840+ Foreign and local events/ places coverage, 2108 General Articles and views 1,865,740; 104 తత్వాలు (Tatvaalu) and views 224,908
Dt : 23-Feb-2024, Upd Dt : 23-Feb-2024, Category : Songs
Views : 96 ( + More Social Media views ), Id : 2032 , State : Andhra/ Telangana (Telugu) , Country : India
Tags : Thelusa Manasa , Telusa Manasa , Criminal , Nagarjuna , Ramya Krishna , Manisha Koirala
Note : ఎవరు ఏ విషయాలు చెప్పినా, అది వారి వ్యక్తిగత అభిప్రాయమో లేక అనుభవమో లేక పెద్దల నుంచి విన్నవో. అందరూ ఏకీభవించాలని లేదు. మీ యోచనతో లేదా పెద్దల సలహాలతో, మంచి చెడు నిర్ణయించుకొనగలరు. Whatever you are reading here is their opinion or experience or heard from elders. Everyone may not agree. Please consult your elders and decide whether it is good or bad.
ఆత్మ వంచన కాపీ వద్దు, ఫార్వార్డ్ ముద్దు. స్వార్థం నిర్లక్ష్యం వదిలి, భారతీయ విలువల, మంచిని పంచిన పెంచిన పుణ్యం.
మా సామాజిక చైతన్య సమాచారం లో తప్పులు ఉంటే మన్నించి, బాధ్యత గల పౌరునిగా, మంచిని పెంచే, ఆదర్శ వ్యక్తి గా, సరిచేసి సూచించగలరు.
మాతృమూర్తి మాతృభాషను గౌరవించి, తెలుగు లో సొంతం గా 2 మాటలు రాయడం, కనీసం మమ్మల్ని తిట్టేందుకు అయినా. ధర్మాన్ని రక్షించిన, అది మనల్ని కాపాడుతుంది.

Share
కేసియార్, కేటీయార్ , బాబు , జగన్ , పవన్ కు చెందిన టీవీ, పత్రిక వార్తలు ఇక్కడే, ఒక చోటే చూడొచ్చు
Facebook Comments
All best news at one place for NRIs
Multiple source NEWS from 11 yrs
No Ads or Spam, free Content