లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 1012 కధనాలు.
#లోకం తీరు
41 Temple 108 pradakshina benefits - Eng/ Telugu (Devotional)
42 కృతజ్ఞతలు లేని, పరుల పై బతికే, ఊరుమ్మడి పాపిష్టి బతుకులు కన్నా, నాటి రాక్షసులు నయం (General)
43 బండ్లు పెట్టే మరియు చెత్త వేసే ఈ ప్రబుద్దులు, వారి ఇంట్లో మహిళలు కు, ఇచ్చే గౌరవం ఇదేనా? (General)
44 నెలకి కొంత ధనం వేస్తుంటే తనకి ఆనందం, మనకు పాపం, ఊరక సేవ, మాట ఉండదు (General)
45 2 ఏళ్ల కే జగనన్న సలహాదారులు, విశ్వసనీయత ను తగ్గిస్తూ, మాటను మడమను తిప్పతూ (Politics)
46 Rahul - Farmer Protests - 3 laws Content Intent, hum do humare do, 3 options - Eng/ Telugu (Politics)
47 ఆమంచి స్ధానిక పట్టు పంచాయతీ విజయ సభ, సర్పంచ్ పదవి బలరాం వర్గానికి (Politics)
48 దేవుళ్ళు గురువుల చిత్రాలు - ఒంటరిమి కాము, కాటికాడ శివయ్య, సాధన త్యాగాలు (Devotional)
49 ఇతర నాయకుల నాటకాలు, విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు, ధైర్యంగా అమిత్షాని కలసిన పవన్ (Politics)
50 మంచి ప్రయత్నాలు, నిస్వార్ధ సేవ, మిత్రులు కు చెప్పి, చైతన్య పరచకపోతే, నేరం, ద్రోహం (General)
51 రాజ కుటుంబ వారసత్వ నాయకులది తప్పా? వ్యామోహం లో ఎన్నుకునే ప్రజలది తప్పా? (Politics)
52 బ్రహ్మ దేవుడు జీవం మాత్రమే, తల్లి దండ్రులు జీవితం, కాస్త రుణం అయినా (General)
53 స్ధల మార్పు కు ఇంట్లో ఉండి, మాటలు చెపుతూ, పూలు కూరగాయలు మొక్కలు పెంచి (General)
54 తెలుగు గురువుల గురించి, ఇతర రాష్ట్రాలలో దేశాలలో ప్రచారం, ఓ 10 కొత్త మందిరాలు? (General)
55 ఏ భాషా లేదా ప్రాంత గురువు అయినా ఒకటే అని వాదించే వారికి, పామర భాష జవాబు (General)
56 మనలో నే దైవం గురువు, ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం అంటూ, మరి దేవాలయంకు ప్రదక్షిణలు? (General)
57 తెలుగు గురువు ల నే మరచి, పరాయి గురువు ల, మోహంలో పరుగులు, బాధ్యత మనసు లేని (General)
58 సంవత్సరం తర్వాత, సమస్యలు ఏకరవు పెట్టి, సహాయం అడిగితే, వారికి నమ్మకం కలగదు (General)
59 ఏ తల్లి కి ఇవ్వని గొప్ప వైద్యం సౌకర్యాలు 7 ఏళ్ళు, దేవుడు ఇచ్చి ఆశీర్వదించారు (General)
60 నిత్య శ్లోకములు దైవ శక్తి మరియు మనశ్శాంతి కోసము (Devotional)