APLatestNews.com top Banner
లోకం తీరు(Lokam Teeru)
           
     
లోకం తీరు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు. ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. మంచి కోరే వారికి దీనిని పంపగలరు.
#లోకం తీరు
81 ఎన్ని వైరస్లు వచ్చినా, మార్కెట్లు పడినా, మాంద్యం వచ్చినా, హైందవ దేశం, కదలదు బెదరదు (General)
82 దైవకృప, ఆరోగ్యం, రోగనిరోధక శక్తి, మానవత్వం, మానసిక బలం, అరిషడ్వర్గాలు, మనసు పై పట్టు (General)
83 శ్రీ శారదా భుజంగ ప్రయాతాష్టకం స్తోత్రం (Devotional)
84 నమ్మి ఇన్నేళ్ళుగా ఉన్నాం, మీ ఇంట్లో వాళ్ళను హామీ పెట్టి, ఇలా చేస్తే, అందరం హయిగా ఉండవచ్చు (General)
85 మీ బిడ్డల తిండి త్యాగము, నా బిడ్డలు కడుపులు నింపండి, ఊరి జనాల వైనా దోచుకుంటాం (General)
86 ఏటి సూతకంలో, నిత్యపూజ మాత్రం ఇంట్లో నడుస్తూ ఉండాలి (General)
87 తల్లి దండ్రులు బాధ్యత గల కొడుకు లు దగ్గరకు రాలేము అనరు. అన్నారు అంటే? (General)
88 అవకాశవాదులను నమ్మరాదు , ప్రోత్సాహం చేయకూడదు. తర్వాత, తమ అవకాశం కోసం (General)
89 మెడకు అన్ని చుట్టుకుని, అన్న బురదలో శర వేగంగా దిగిపోతున్నారు (General)
90 దేవుడా అందరికి మంచి ఆలోచన ఇవ్వు, నేటి ఈ కౌరవ పాండవుల ను కాపాడు (General)
91 పది రోజులు గా, స్ధలం చెత్త రోగాల గురించి, తన మామయ్య కు చూపించే కృతజ్ఞతలు (General)
92 చుట్టూ పాపం ఉంది కదా, నేనూ అందులో భాగం అనుకోకండి. పాపానికి తగిన శిక్ష (General)
93 కృష్ణా, అందరినీ అన్నీ పోగొట్టుకున్న మమ్మల్ని ఓదార్చడం కోసం వచ్చావా? (General)
94 మన మంచి కోరేవారికి, ఇచ్చే గౌరవం మరియు అభిమానము, ఒకరి మెప్పు కోసం కాదు (General)
95 శివశక్తి హిందూ ఐక్య వేదిక, కరుణాకర్ నాయకత్వం, తెలుగు రాష్ట్రాలలో, హైందవ కార్యక్రమాలు (General)
96 పిల్లలు కు చదివింపుగా ఇచ్చినా, నాకు సంబంధం లేదు, అని తప్పించుకోలేరు కదా (General)
97 యువకుడికి సహకరించిన విద్యార్థినులను యూనివర్సిటీ మేనేజ్‌మెంట్‌ సస్పెండ్‌ (General)
98 దుర్లభమైన మానవ జన్మ ను, కేవలం నాలుక రుచికోసం, దుర్వినియోగం చేయవలదు (General)
99 పుణ్యాత్ములు మీరు, పుణ్యం పెంపుదలకు, వీటిలో కొన్ని వ్రతాలైనా ప్రయత్నించ ప్రార్థన (General)
100 అనాధ ఆశ్రమం కు తల్లి దండ్రులను పంపితే, తప్పు పిల్లల దా లేక పెద్దలు దా? (General)