APLatestNews.com top Banner
లోకం తీరు(Lokam Teeru)
           
     
లోకం తీరు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు. ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. మంచి కోరే వారికి దీనిని పంపగలరు.
#లోకం తీరు
101 కృష్ణా, అందరినీ అన్నీ పోగొట్టుకున్న మమ్మల్ని ఓదార్చడం కోసం వచ్చావా? (General)
102 మన మంచి కోరేవారికి, ఇచ్చే గౌరవం మరియు అభిమానము, ఒకరి మెప్పు కోసం కాదు (General)
103 శివశక్తి హిందూ ఐక్య వేదిక, కరుణాకర్ నాయకత్వం, తెలుగు రాష్ట్రాలలో, హైందవ కార్యక్రమాలు (General)
104 పిల్లలు కు చదివింపుగా ఇచ్చినా, నాకు సంబంధం లేదు, అని తప్పించుకోలేరు కదా (General)
105 యువకుడికి సహకరించిన విద్యార్థినులను యూనివర్సిటీ మేనేజ్‌మెంట్‌ సస్పెండ్‌ (General)
106 దుర్లభమైన మానవ జన్మ ను, కేవలం నాలుక రుచికోసం, దుర్వినియోగం చేయవలదు (General)
107 పుణ్యాత్ములు మీరు, పుణ్యం పెంపుదలకు, వీటిలో కొన్ని వ్రతాలైనా ప్రయత్నించ ప్రార్థన (General)
108 అనాధ ఆశ్రమం కు తల్లి దండ్రులను పంపితే, తప్పు పిల్లల దా లేక పెద్దలు దా? (General)
109 ఒకవైపు ఎవరిమాట వినని బాబాయి, ఇంకోవైపు ఏది చెప్పినా ఎక్కని తమ్ముడు (General)
110 డాక్టర్ గారు, మనం చేసిన మంచి ఎక్కడకూ పోదు. ఆ వాసనలు వెంట నడుస్తాయి, ఏ లోకం లో అయినా (General)
111 మామా అల్లుళ్ళు ఎంత ఒద్దికగా కలిసిపోయారు అని కన్ను కుట్టుకున్నారు, అవసరము తీరాక (General)
112 జంతు సమూహాలు ఎదురు తిరిగి మూకుమ్మడిగా, దాడి చేయడం మొదలు పెడితే (General)
113 జంతువుల్ని జీవాలను వధించేటప్పుడు, మనసు తో ఆ మూగ జీవాల రోదన వినండి (General)
114 ఇప్పుడు కరోనా చిట్టి చెల్లెలు వచ్చి చెపితే, అందరమూ భయముతో మాట వింటున్నాం (General)
115 అంతర్జాతీయ జంతు పక్షి కీటక సర్ప సమాఖ్య ఆనందోత్సాహాలతో పండుగ (General)
116 చివరకు చూస్తే వారి వెనుక డబ్బు ఉంది, వ్యక్తిత్వం సంస్కారము ఉండటము లేదు (General)
117 మన చుట్టూ ఉంది కూడా, నర నారాయణులు, ఇన్ని కోట్ల జీవాలలో, మరువద్దు పాత్రత తో (Devotional)
118 మన ఊళ్ళో గుడి లో లేరా దేవుళ్ళు? ఉదయం 6 కి కనీసం రెండు సార్లు వచ్చావా వారానికి? (Devotional)
119 తమ్ముడు కు తెలియనివి, పుట్టుక నుంచి నేర్పనివి, ఎలా తెలుస్తుంది? ఆరోజు ఏడ్చి ఏమి లాభం? (General)
120 తండ్రి కొడుకు ల బంధం? వయసు తండ్రి ఆరోగ్యం, తల్లి మాంగల్యం సౌభాగ్యం కోరాలి (General)