APLatestNews.com top Banner
లోకం తీరు(Lokam Teeru)
           
     
లోకం తీరు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు. ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. మంచి కోరే వారికి దీనిని పంపగలరు.
#లోకం తీరు
121 తమ్ముడు, కొడుకు గా, తండ్రి బాధ్యత తీసుకుని, భారం తగ్గించి, విశ్రాంతి ఇచ్చి, న్యాయం చేయడా? (General)
122 పెద్దలు కు కూడా ఆశలు, తిరగాలి జనం లో అని ఉంటుంది, 60 ఏళ్ల మనిషి అయితే అణిచేస్తారు (General)
123 వీడియో, ఫోటోలు తీయడం, ఎడిటింగ్, ప్రచారము నేర్చుకునే కొత్త వారి కోసం సూచనలు సలహాలు (General)
124 జీవిత భాగస్వామి, తల్లి దండ్రులును పట్టించుకోరు. మనసులో ఏదో అశాంతి, భవిష్యత్ నమ్మకం లేదు (General)
125 లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ అంటే, తొలి చూపు ప్రేమ, గుడ్డి ది అంటారు? ప్రేమికుల దినం (General)
126 మోడీ లాంటి వారు, రాష్ట్రంలో రానీయము. నెలకి ఒక్క స్కాం రాదు, మజా ఉంటుందా? (Politics)
127 బంధువుల ధనం గురించి మీకెందుకు? అడిగారా సహాయము? మీది అడిగారా ఇన్నాళ్లు, ఈ స్ధాయిలో? (General)
128 కుదురుగా కూర్చోలేక, తల ఊగుతు, నుదురు గడ్డం ఆనించలేక, ఫోటో తొందరగా తీయడం లేదు, కళ్ల లో నీళ్ళు (General)
129 మాతృ భాష, రుణం, దేశం అనేవి చెప్పుకోడానికి మాత్రమే. పోతే పూజిస్తాం, ఉంటే వదిలేస్తాం (General)
130 బొడ్డు కోసినప్పుడే కాలితో గుండెల్లో తన్నుతుంటే, ఆనందం ఆనాడు. అవసరం తీరాక, సిగ్గుతో ఈనాడు (General)
131 మంచి కోరే మనసు లు, దూరంగా ఎక్కడ ఉన్నా, మన సుఖ సంతోషాలను కోరతాయి (General)
132 వడ్డీ ఎగకొట్టే వారి దగ్గరకు పోవచ్చు కానీ, తనకే వడ్డీ కి ఇచ్చిన వారి దగ్గరకు, పోకూడదు (General)
133 తమ్ముళ్లు చలి చీమలు కూడా, సర్పాన్ని బంధించి ముప్ప తిప్పలు పెట్టగలవు (General)
134 గుమస్తా గారు, బయట వారు మాట్లాడి పరిష్కరిస్తే, ఇక బంధుత్వం కు విలువ లేదు (General)
135 ఏవండి వడ్డీ వ్యాపారం లో నష్టం, జనం కు అంట గడితే తప్పు ఏముంది? (General)
136 మండోదరి పతివ్రత - ధర్మం తప్పలేదు. ఏనాడు తప్పులు లో భర్త ను సమర్ధించలేదు (Devotional)
137 మొదటి విజయం - ధన వ్యామోహం లో డబ్బు తినేవారే గానీ, మంచి కోరేవారే చుట్టూ లేరు (General)
138 మోహం లో, ధర్మం పాటించి చూపు అంటారు ఎగతాళి గా, మరలా వారే, గొప్పలు అంటారు (Devotional)
139 అహంకారం లో గుమస్తాలు ను, వాట్సప్ లో చదవద్దు అని ఆదేశించే స్ధాయికి బాబాయి దిగుతారా? (General)
140 పాపములు వెంట్రుకల యందు ఆశ్రయించి ఉంటాయి, తలనీలాలు సమర్పణ (Devotional)