Sri Suktam Hiranyavarnam harinim, Mahalakshmi Ashtakam Namaste stu mahamaye - Devotional - లోకం తీరు/ News
           
మిగతా లోకం తీరు కూడా చదివితే మీ సందేహాలకు జవాబులు లభిస్తాయి. 2134 కధనాలు. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 2169 General Articles and views 2,200,433; 104 తత్వాలు (Tatvaalu) and views 243,914.
Auto news updates for EAST and WEST in English/ Hindi/ Telugu along with TV, Radio, Newspaper, Newsbites
చివరలో ఉన్న చిత్రం/ వీడియో/ ఆడియో మరువద్దు. 2 min read time.

Diwali celebrations in couple of days. We know the story, remove darkness with lamp/ light - festival of lights, that means remove our mind darkness and bad thoughts also by praying God Lord Krishna.

కొద్ది రోజుల్లో దీపావళి సంబరాలు. మనకు ఆ పండుగ గాధ తెలుసు, దీపాల అలంకరణతో చుట్టూ చీకట్లను పారద్రోలాలని, అంటే మనలోని అజ్ఞానాన్ని భగవంతుని జ్ఞాన దీప వెలుగులో పారద్రోలాలి.

For this we have 2 different stories from different yuga about this celebrations, one is Sita Rama returned to ayodhya after victory over Ravana. Other one is Satyabhama Krishna victory over Narakasur.

దీనికి సంబంధించి 2 గాధలు ఉన్నాయి 2 యుగాలలో ఈ సంబరాలకు. సీతారాములు రావణ యుద్దం తర్వాత విజయోత్సాహముతో అయోధ్యకు తిరిగివచ్చిన రోజు. అలాగే సత్యభామా క్రుష్ణులు నరకాసురుని వధించి, విజయోత్సాహముతో ద్వారక వచ్చిన రోజు.

On that day, public will celebrate by fireworks and series of oil/ ghee lamps, which is good for removing bad insects around us and purify the air/ environment.

ఆ రోజు బాణా సంచా కాల్చడము తో పాటుగా, వరుస దీపాల అలంకరణతో సంబరాలు చేస్తారు. ఇది, చుట్టూ గాలిలో ఉన్న సూక్ష్మ క్రిములను చంపి, గాలిని వాతావరణాన్ని శుద్ది చేయడానికి ఉపయోగము.

Satyabhama is bhudevi like mother of Narakasura. Still punished son because of his bad works/ attitude.

భూదేవి అవతారమే సత్యభామ, నరకునికి తల్లి. లోక కంఠకుడైన కొడుకుని కూడా వధించినది.

But now a days, the parents are doing bad, and also supporting all kids bad works and encouraging them to do more to destruct themselves.

మరి ఇప్పుడు చూస్తే, తల్లి దండ్రులే చెడ్డ పనులు చేస్తూ, తమ పిల్లల చెడ్డ పనులకు అండగా ఉండి, ఇంకా ప్రొత్సాహము చేస్తూ, వారి ఇరువురి పతనానికి దోవచూపుతున్నారు.

On the day Dhana Thrayodashi, people will do Lakshmi puja also by donating money and gold. So please try to learn Sri Suktam from veda and also Lakshmi ashtakam.

ధన త్రయోదశి రోజున బంగారము ధనము దానం చేస్తూ, లక్ష్మీ పూజ చేస్తారు. కాబట్టి ఈ లోపు వేదం నుంచి శ్రీ సూక్తము మరియు లక్ష్మీ అష్టకము నేర్చుకోండి మరి.

So for us gold is our mind attitude, so give that to God and do all the works dedicated to God without selfishness.

మరి మన మనసే బంగారం, కాబట్టి దానినే దేవునికి దానమిచ్చి, అన్ని పనులు కూడా క్రుష్ణార్పణం అని సమర్పిస్తే చాలు నిస్వార్ధముగా.

Remember puja is for our purification and recharging ourself, do daily 30 min morning and evening. Mantra will work on our mind. We have to pray it with long breathing exercise, it is good for health. We will get strong mind (manasika balam). Our hospital medicine expenditure will be less.

పూజ అనేది, మన మనసు శుద్ది అలాగే మన శక్తి రీచార్జ్ కోసమే మరువద్దు, రోజూ ఉదయము సాయంత్రము 30 నిమిషాలు చేయాలి. మంత్రం మనసు మీద పని చేస్తుంది. మనము దీర్ఘ శ్వాస క్రియతో శ్లోకాలు పఠించిన, అది మనకు ఆరోగ్యము. మనకు మానసిక బలం పెరుగుతుంది. ఆసుపత్రి మందుల ఖర్చు తగ్గుతుంది.

Whatever the acting prayers we do by leaving old parents far without gratitude and also not teaching samskara to kids, will not help us at all. So conquer our mind first and arishadvarg and do best.

ముదుసలి తల్లి దండ్రులను క్రుతజ్ఞతలు లేకుండా దూరముగా వదలి, పిల్లలకు సంస్కారం నేర్పకుండా, చేసే నటన పూజలకు, దేవుని దగ్గర విలువ లేదు. అందుకే మన మనసును మరియు అరిషడ్వర్గాలను జయించాలి.

పిల్లలు అదే అంటారు, డాడీ మమ్మీ సోది తలనొప్పి మీ మాటలు అని. మనం అనేది అదే కదా, 2 నిమిషాల మంచి చెప్పడానికి, వినడం కు, రాయడానికి, మెచ్చడానికి, తెలుగు లో సమయం లేదు. ఇంక మానసిక శుద్ధి నైవేద్యం ఏది?

తప్పుడువారు తాగుబోతులు నాయకుల మాటలు గంట వింటాము. రీల్స్ వీడియో టిక్ టాక్ సోషల్ మీడియా సినిమా గంటలు చూస్తాము. స్వయం పతనం కోసం. కనీసం 30 తర్వాత, సొంతగా ఏదీ రాయమా? చెప్పమా? ఇంక మనపిల్లలకు ఏమి చెప్తాము? మంచి చెపడం వస్తే, అందరికీ చెప్పగలము కదా?

దేవాలయములో ప్రతి దేవత కు అంటే అమ్మ వారికి, వేదం లో చెప్పబడిన శ్రీ సూక్తం చదువుతారు, పూజ లో తప్పనిసరిగా. అంటే, లక్ష్మి, దుర్గ, పార్వతి, ఇలా. దుర్గమ్మ కు దుర్గా సూక్తం కూడా చదువుతారు. దేవుడికి అంటే అయ్య వారికి అంటే విష్ణు, రామ, క్రిష్ణలకు పురుషసూక్తం చదువుతారు.

1. శ్రీ సూక్తం హిరణ్యవర్ణాం॒ హరిణీం Sri Suktam Hiranyavarnam harinim श्री सूक्तम् हिर॑ण्यवर्णां॒ हरि॑णीं
Om, Hiranya varnam harinim, Suvarna rajatasrajam
Chandraam hiranmayim, Lakshmim jatavedo ma avaha

Tamaavaha jatavedo, Lakshmimananpagaminim
Yasyaam hiranyam vindeyam, Gamasvam purushanaham . . .

శ్రీ సూక్తము
ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణ రజతస్రజామ్
చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మఆవహ

ओम् ॥ हिर॑ण्यवर्णां॒ हरि॑णीं सु॒वर्ण॑रज॒तस्र॑जाम् ।
चं॒द्रां हि॒रण्म॑यीं-लँ॒क्ष्मीं जात॑वेदो म॒ आव॑ह ॥

ōm ॥ hira̍ṇyavarṇā̠ṃ hari̍ṇīṃ su̠varṇa̍raja̠tasra̍jām ।
cha̠ndrāṃ hi̠raṇma̍yīṃ la̠kṣmī-ñjāta̍vēdō ma̠ āva̍ha ॥

తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్ష్మీమన॑పగా॒మినీ᳚మ్ ।
యస్యాం॒ హిర॑ణ్యం-విఀం॒దేయం॒ గామశ్వం॒ పురు॑షాన॒హమ్ ॥2

అ॒శ్వ॒పూ॒ర్వాం ర॑థమ॒ధ్యాం హ॒స్తినా॑ద-ప్ర॒బోధి॑నీమ్ ।
శ్రియం॑ దే॒వీముప॑హ్వయే॒ శ్రీర్మా॑ దే॒వీర్జు॑షతామ్ ॥3

కాం॒సో᳚స్మి॒ తాం హిర॑ణ్యప్రా॒కారా॑మా॒ర్ద్రాం జ్వలం॑తీం తృ॒ప్తాం త॒ర్పయం॑తీమ్ ।
ప॒ద్మే॒ స్థి॒తాం ప॒ద్మవ॑ర్ణాం॒ తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియమ్ ॥4

చం॒ద్రాం ప్ర॑భా॒సాం-యఀ॒శసా॒ జ్వలం॑తీం॒ శ్రియం॑-లోఀ॒కే దే॒వజు॑ష్టాముదా॒రామ్ ।
తాం ప॒ద్మినీ॑మీం॒ శర॑ణమ॒హం ప్రప॑ద్యేఽల॒క్ష్మీర్మే॑ నశ్యతాం॒ త్వాం-వృఀ ॑ణే ॥5

ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణే॒ తప॒సోఽధి॑జా॒తో వన॒స్పతి॒స్తవ॑ వృ॒క్షోఽథ॑ బి॒ల్వః ।
తస్య॒ ఫలా॑ని॒ తప॒సాను॑దంతు మా॒యాంత॑రా॒యాశ్చ॑ బా॒హ్యా అ॑ల॒క్ష్మీః ॥6

ఉపై॑తు॒ మాం దే॑వస॒ఖః కీ॒ర్తిశ్చ॒ మణి॑నా స॒హ ।
ప్రా॒దు॒ర్భూ॒తోఽస్మి॑ రాష్ట్రే॒ఽస్మిన్ కీ॒ర్తి॒మృ॑ద్ధిం ద॒దాతు॑ మే ॥7

క్షు॒త్పి॒పా॒సామ॑లాం జ్యే॒ష్ఠామ॒ల॒క్షీం నా॑శయా॒మ్యహమ్ ।
అభూ॑తి॒మస॑మృద్ధిం॒ చ స॒ర్వాం॒ నిర్ణు॑ద మే॒ గృహాత్ ॥8

గం॒ధ॒ద్వా॒రాం దు॑రాధ॒ర్​షాం॒ ని॒త్యపు॑ష్టాం కరీ॒షిణీ᳚మ్ ।
ఈ॒శ్వరీగ్ం॑ సర్వ॑భూతా॒నాం॒ తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియమ్ ॥9

శ్రీ᳚ర్మే భ॒జతు । అల॒క్షీ᳚ర్మే న॒శ్యతు ।

మన॑సః॒ కామ॒మాకూ॑తిం-వాఀ॒చః స॒త్యమ॑శీమహి ।
ప॒శూ॒నాగ్ం రూ॒పమన్య॑స్య॒ మయి॒ శ్రీః శ్ర॑యతాం॒-యఀశః॑ ॥10

క॒ర్దమే॑న ప్ర॑జాభూ॒తా॒ మ॒యి॒ సంభ॑వ క॒ర్దమ ।
శ్రియం॑-వాఀ॒సయ॑ మే కు॒లే॒ మా॒తరం॑ పద్మ॒మాలి॑నీమ్ ॥11

ఆపః॑ సృ॒జంతు॑ స్ని॒గ్ధా॒ని॒ చి॒క్లీ॒త వ॑స మే॒ గృహే ।
ని చ॑ దే॒వీం మా॒తరం॒ శ్రియం॑-వాఀ॒సయ॑ మే కు॒లే ॥12

ఆ॒ర్ద్రాం పు॒ష్కరి॑ణీం పు॒ష్టిం॒ పిం॒గ॒ళాం ప॑ద్మమా॒లినీమ్ ।
చం॒ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం-లఀ॒క్ష్మీం జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ॥13

ఆ॒ర్ద్రాం-యఀః॒ కరి॑ణీం-యఀ॒ష్టిం॒ సు॒వ॒ర్ణాం హే॑మమా॒లినీమ్ ।
సూ॒ర్యాం హి॒రణ్మ॑యీం-లఀ॒క్ష్మీం॒ జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ॥14

తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్షీమన॑పగా॒మినీ᳚మ్ ।
యస్యాం॒ హిర॑ణ్యం॒ ప్రభూ॑తం॒ గావో॑ దా॒స్యోఽశ్వా᳚న్, విం॒దేయం॒ పురు॑షాన॒హమ్ ॥ 15

2. మహా లక్ష్మ్యష్టకం నమస్తేస్తు మహామాయే MAHA LAKSHMI ASHTAKAM Namaste stu mahamaye महा लक्ष्म्यष्टकम् नमस्तेऽस्तु महामाये

Namastestu Mahamaye, Shree Pithe Sura Poojite
Shanka Chakra Gadha Haste, Maha Lakshmi Namoostute

इंद्र उवाच -
नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते ।
शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥ 1 ॥

ఇంద్ర ఉవాచ -
నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే|
శంఖ చక్ర గదా హస్తే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే||1||

నమస్తే గరుడారూఢే డోలాసుర భయంకరి|
సర్వ పాపహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే||2||

సర్వజ్ఞే సర్వవరదే సర్వ దుష్ట భయంకరి ।
సర్వదుఃఖ హరే దేవి మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ॥ 3 ॥

సిద్ధి బుద్ధి ప్రదే దేవి భుక్తి ముక్తి ప్రదాయిని ।
మంత్ర మూర్తే సదా దేవి మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ॥ 4 ॥

ఆద్యంత రహితే దేవి ఆదిశక్తి మహేశ్వరి ।
యోగజ్ఞే యోగ సంభూతే మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ॥ 5 ॥

స్థూల సూక్ష్మ మహారౌద్రే మహాశక్తి మహోదరే ।
మహా పాప హరే దేవి మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ॥ 6 ॥

పద్మాసన స్థితే దేవి పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి ।
పరమేశి జగన్మాతః మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ॥ 7 ॥

శ్వేతాంబరధరే దేవి నానాలంకార భూషితే ।
జగస్థితే జగన్మాతః మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ॥ 8 ॥

మహాలక్ష్మష్టకం స్తోత్రం యః పఠేద్ భక్తిమాన్ నరః ।
సర్వ సిద్ధి మవాప్నోతి రాజ్యం ప్రాప్నోతి సర్వదా ॥

ఏకకాలే పఠేన్నిత్యం మహాపాప వినాశనమ్ ।
ద్వికాలం యః పఠేన్నిత్యం ధన ధాన్య సమన్వితః ॥

త్రికాలం యః పఠేన్నిత్యం మహాశత్రు వినాశనమ్ ।
మహాలక్ష్మీ ర్భవేన్-నిత్యం ప్రసన్నా వరదా శుభా ॥

[ఇంత్యకృత శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టక స్తోత్రం సంపూర్ణం]  
Author photo Sri, Telugu , 15+ yrs Journalist/ Photo/ Video/ Edit/ Field/ Publish. 840+ Foreign and local events/ places coverage, 2169 General Articles and views 2,200,433; 104 తత్వాలు (Tatvaalu) and views 243,914
Dt : 31-Oct-2021, Upd Dt : 31-Oct-2021, Category : Devotional
Views : 1324 ( + More Social Media views ), Id : 1267 , State : Andhra/ Telangana (Telugu) , Country : India
Tags : diwali , krishna , srisuktam , mahalakshmi , ashtakam , lakshmi , namastestu , hiranya
Note : ఎవరు ఏ విషయాలు చెప్పినా, అది వారి వ్యక్తిగత అభిప్రాయమో లేక అనుభవమో లేక పెద్దల నుంచి విన్నవో. అందరూ ఏకీభవించాలని లేదు. మీ యోచనతో లేదా పెద్దల సలహాలతో, మంచి చెడు నిర్ణయించుకొనగలరు. Whatever you are reading here is their opinion or experience or heard from elders. Everyone may not agree. Please consult your elders and decide whether it is good or bad.
ఆత్మ వంచన కాపీ వద్దు, ఫార్వార్డ్ ముద్దు. స్వార్థం నిర్లక్ష్యం వదిలి, భారతీయ విలువల, మంచిని పంచిన పెంచిన పుణ్యం.
మా సామాజిక చైతన్య సమాచారం లో తప్పులు ఉంటే మన్నించి, బాధ్యత గల పౌరునిగా, మంచిని పెంచే, ఆదర్శ వ్యక్తి గా, సరిచేసి సూచించగలరు.
మాతృమూర్తి మాతృభాషను గౌరవించి, తెలుగు లో సొంతం గా 2 మాటలు రాయడం, కనీసం మమ్మల్ని తిట్టేందుకు అయినా. ధర్మాన్ని రక్షించిన, అది మనల్ని కాపాడుతుంది.

Share
ఆ టీవీ, ఈ టీవీ, మీ టీవీ, మా టీవీ, వాళ్ళ టీవీ పత్రిక - అన్ని టీవీ, పత్రిక వార్తలు వినోదం ఇక్కడే
Facebook Comments
All best news at one place for NRIs
Multiple source NEWS from 12 yrs
No Ads or Spam, free Content