లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 49 కధనాలు.
#లోకం తీరు
1 చిన్న నాయనమ్మ పిల్లలూ - వడ్డీ బాబాయ్ కి బుద్ధి చెప్పి, ఆస్తులు తెగనమ్మి అయినా, ప్రజల కన్నీళ్లు (General)
2 మనల్ని నమ్మించి రావణుడు గొంతు కోస్తే, వారి పార్టీ వారే, రావణుని , వెన్నుపోటు పొడిచారు (General)
3 బాబాయి కి మంచి చేయాలని, జరగాలని చూస్తున్నా, దేవుని దగ్గర కూడా తప్పు ఆలోచన (General)
4 మేమిద్దరం, సంస్కార పెంపకం లేక, మీకు ధనం ఇవ్వక, ఊరిమీద వదిలేసినట్టే కదా? (General)
5 కరోనా కూడా మార్చలేకపోయింది, ఆ వడ్డీ రావణ కుటుంబ ఆలోచన ను (General)
6 తాతలు ఇచ్చిన ఆస్తులు కోట్లు విడిగా ఉన్నా, జనం, బంధువుల డబ్బు కు ఆశపడటం ఏమిటో (General)
7 బాబాయి ని చూసి, మా నాన్న అనుకుంటారు, కవలలు లాగా ముక్కట్లు కలుస్తాయి (General)
8 మన కన్నీళ్ళు మీద, మేడలు ఆస్తులు పదవులు, కడుతూనే ఎక్కుతూనే ఉండాలి వారు (General)
9 ఇక్కడ వీళ్ళు హేళన చేస్తోంది, ఎన్నో ఇతర కుటుంబ తల్లి దండ్రులు ను (General)
10 జనం ను లేదా పుట్టింటి వారిని, తాము పెట్టిన బాధలు, తామూ పరిపూర్ణంగా వడ్డీ తో (General)
11 ఇంత పాపమా, కెమెరాలు ఉన్నా కూడా అబద్ధాలా? గీత మీద ప్రమాణం చేసినా, నిజం చెపుతారా? (General)
12 లేదక్కా, మా తండ్రి కసాయి వారు, ధనం దగ్గర కన్నబిడ్డ, పరాయి అన్న తేడా? (General)
13 ఇంత చిన్న లాజిక్, బాబాయి మరియు తమ్ముడు ఎందుకు మరుస్తున్నారో రెండు ఏళ్లుగా (General)
14 బాబాయి, రెండవ బాబాయి తో నవ్వుతూ తిరగడం, చూసి తాత నాయనమ్మ సంతోషిస్తారా (General)
15 వడ్డీ బాబాయి వాళ్ళ అబ్బాయి కొత్త నాటకాలు - ఎన్నికల పదవి పువ్వులు (General)
16 50 ఏళ్ల అన్నదమ్ముల కు వెన్నుపోటు, దయచేసి నమ్మిన మంత్రికి మాత్రం వద్దు (General)
17 నాలుగు పొట్లాలు నాలుగు చుక్కలు తో, కళ్ళు మూసుకుని మన గుర్తు కు ఓటేస్తారు, బాబాయి (General)
18 నమ్మి ఇన్నేళ్ళుగా ఉన్నాం, మీ ఇంట్లో వాళ్ళను హామీ పెట్టి, ఇలా చేస్తే, అందరం హయిగా ఉండవచ్చు (General)
19 మీ బిడ్డల తిండి త్యాగము, నా బిడ్డలు కడుపులు నింపండి, ఊరి జనాల వైనా దోచుకుంటాం (General)
20 ఒకవైపు ఎవరిమాట వినని బాబాయి, ఇంకోవైపు ఏది చెప్పినా ఎక్కని తమ్ముడు (General)