లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 54 కధనాలు.
#లోకం తీరు
1 కృష్ణుడు, పాండవులు కు ధనం ఇవ్వలేదు, కింద పడకుండా ఆత్మ ధైర్యం ఇచ్చారు. మీకైనా నాకైనా? (General)
2 వడ్డీ రావణ కుటుంబం కి, ఎటూ ఫలితాలు తప్పవు, కానీ భాగం కావాలని, తమ్ముడు కొడుకు (General)
3 మనల్ని నమ్మించి రావణుడు గొంతు కోస్తే, వారి పార్టీ వారే, రావణుని , వెన్నుపోటు పొడిచారు (General)
4 లోకం తీరు - ఎన్నో ఆసక్తి కరమైన విషయాలు 1000 కి పైగా కధనాలు, అందరికి వందనాలు (General)
5 నాయనమ్మ తాతల పరువు నిలిపే, ఒక్క మనుమడైన లేదా మనవరాలైనా ఉన్నారా? (General)
6 ఇతరుల శ్రేయస్సు కోరి మరియు మంచి మనసు ఉంటే, వీరు ఎటువంటి శుభ కార్యాలకు వెళ్ళరు (General)
7 కరోనా కూడా మార్చలేకపోయింది, ఆ వడ్డీ రావణ కుటుంబ ఆలోచన ను (General)
8 రేపు వీళ్ల ను నమ్మిన సీటు ఇచ్చిన, నాయకుల ను కూడా, వెన్నుపోటు, సందేహము లేదు (General)
9 మా నాన్న కు 2 సంచులు, నాతో ఇంకో 2 సంచులు తీసుకుని వెళ్లి, వచ్చే జన్మలో వాడుకుంటాం (General)
10 ఇంకొంత ఎక్కువ కలిపిచ్చి, ఇన్నాళ్లు బాధ పెట్టిన కారణంగా, క్షమాపణ చెప్పిన, వందేళ్లు ఆరోగ్యం గా? (General)
11 ఇప్పటికీ తమ కున్న కోట్ల లోని, బియ్యం గింజలు వదలడానికి కూడా, సిద్ధంగా లేని (General)
12 మన కన్నీళ్ళు మీద, మేడలు ఆస్తులు పదవులు, కడుతూనే ఎక్కుతూనే ఉండాలి వారు (General)
13 ఇక్కడ వీళ్ళు హేళన చేస్తోంది, ఎన్నో ఇతర కుటుంబ తల్లి దండ్రులు ను (General)
14 జనం ను లేదా పుట్టింటి వారిని, తాము పెట్టిన బాధలు, తామూ పరిపూర్ణంగా వడ్డీ తో (General)
15 పైనుంచి, ఎంత బాధ పడుతుందో, మా కొడుకు కి, ఈ డబ్బు పిచ్చి ఎప్పుడు తగ్గుతుంది? (General)
16 ఇంత అఖండ ఐశ్వర్యం ఇచ్చిన దేవుని కి, కృతజ్ఞతలు చూపే విధానంలు ఇవేనా? (General)
17 వడ్డీ అసలు ఎగకొట్టే వారికి, ఏవో కొన్ని తిక్క ప్రశ్నలు, సరదాకు (General)
18 నమ్మి ఇన్నేళ్ళుగా ఉన్నాం, మీ ఇంట్లో వాళ్ళను హామీ పెట్టి, ఇలా చేస్తే, అందరం హయిగా ఉండవచ్చు (General)
19 మీ బిడ్డల తిండి త్యాగము, నా బిడ్డలు కడుపులు నింపండి, ఊరి జనాల వైనా దోచుకుంటాం (General)
20 ఒకవైపు ఎవరిమాట వినని బాబాయి, ఇంకోవైపు ఏది చెప్పినా ఎక్కని తమ్ముడు (General)