లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 29 కధనాలు.
#లోకం తీరు
1 తమ్ముడు, కొడుకు గా, తండ్రి బాధ్యత తీసుకుని, భారం తగ్గించి, విశ్రాంతి ఇచ్చి, న్యాయం చేయడా? (General)
2 బంధువుల ధనం గురించి మీకెందుకు? అడిగారా సహాయము? మీది అడిగారా ఇన్నాళ్లు, ఈ స్ధాయిలో? (General)
3 వడ్డీ ఎగకొట్టే వారి దగ్గరకు పోవచ్చు కానీ, తనకే వడ్డీ కి ఇచ్చిన వారి దగ్గరకు, పోకూడదు (General)
4 తమ్ముళ్లు చలి చీమలు కూడా, సర్పాన్ని బంధించి ముప్ప తిప్పలు పెట్టగలవు (General)
5 గుమస్తా గారు, బయట వారు మాట్లాడి పరిష్కరిస్తే, ఇక బంధుత్వం కు విలువ లేదు (General)
6 ఏవండి వడ్డీ వ్యాపారం లో నష్టం, జనం కు అంట గడితే తప్పు ఏముంది? (General)
7 మొదటి విజయం - ధన వ్యామోహం లో డబ్బు తినేవారే గానీ, మంచి కోరేవారే చుట్టూ లేరు (General)
8 అహంకారం లో గుమస్తాలు ను, వాట్సప్ లో చదవద్దు అని ఆదేశించే స్ధాయికి బాబాయి దిగుతారా? (General)
9 ముదుసలి తల్లి బాధ కోసం, అందరికీ బాధ్యత ఉంది, మరి ముత్యాల కు మాత్రం లేదా? (General)
10 బాబాయి ఇవన్నీ చదువుతున్నారా? అన్నం ఎలా సహిస్తుంది, నిద్ర ఎలా పడుతుంది (General)
11 బాబాయి ని వ్యాపార మోహం తప్పించి, మంచి వైద్యం తో, రోగం అదుపు, నీ ప్రధమ కర్తవ్యం (General)
12 అత్త, మామయ్య చాలా మంచి వారు, అత్త క్షేమ సమాచారం ఇప్పటి వరకూ లేదు (General)
13 ఇవి చెప్పడానికి శక్తులు అవసరం లేదు, మోహం బయట ఉండి, మంది మంచి కోరితే చాలు (General)
14 ధనం మోహం లో ఉండి, తన మన మరచిన, వడ్డీ గడ్డి తినే వారి జవాబు ఇలా ఉంటుంది (General)
15 కుటుంబం మంచి కోరే ఆరాటం పోరాటము, మంచి మాటలకు బాబాయి కరుగుతారా? (General)
16 బాబాయ్ శేష జీవితం అరుపులు లేకుండా, దాంకోకుండా, సంతోషం గా మనశ్శాంతి గా ఉండు (General)
17 బాబాయ్ వడ్డీ, ధన వ్యామోహం ఎంత దూరం అయినా పోతుంది, కళ్ళు తెరవనివ్వదు (General)
18 బాబాయ్ వడ్డీ ఇవ్వలేనప్పుడు , అసలు ఉంచుకోకూడదు (General)
19 బాబాయ్ వడ్డీ, తాను పెట్టదు, ఇంకొకరి దగ్గర తీసుకోనివ్వదూ, అంటే ఇదే కదా (General)
20 బాబాయ్ వడ్డీ, నను బ్రోవ మని చెప్పవే సీతమ్మ తల్లి నను బ్రోవమనీ చెప్పవే (General)