లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 10 కధనాలు.
#లోకం తీరు
1 60 ఏళ్ళ పై పేరెంట్స్ కు, చిన్నప్పుడు చేసిన సేవలలో, కొన్ని అయినా వారికి చేశామా? (General)
2 పెద్ద వయసు వారికి, వ్యాయామం, ప్రాణాయామం, కళ్ళ కింద చారలు (General)
3 సొంత సుఖం ను కొంత మాని, పెద్ద వయస్సు ముదుసలి తల్లి దండ్రలను దగ్గర ఉంచి బాగా చూడవోయ్ (General)
4 అందుకని మేము బాధ పడి కొట్లాడి, వచ్చే సహాయం వ్యాపారం, అక్క కోసం మానుకోవాలా? (General)
5 పెద్దావిడ కు, ఎన్నిసార్లు చెప్పిన, మరలా రేపు ఉదయము మొదటి పాటము మొదలు (General)
6 తమ్ముడు కు తెలియనివి, పుట్టుక నుంచి నేర్పనివి, ఎలా తెలుస్తుంది? ఆరోజు ఏడ్చి ఏమి లాభం? (General)
7 తండ్రి కొడుకు ల బంధం? వయసు తండ్రి ఆరోగ్యం, తల్లి మాంగల్యం సౌభాగ్యం కోరాలి (General)
8 60 ఏళ్ల తల్లి మీద లేని ప్రేమ, 6 ఏళ్ల పిల్ల మీద ఉంటుందా? (General)
9 మా తల్లి దండ్రులు, మమ్ము నమ్మి, మా దగ్గరకు రాము అంటే మేమేం చేయాలి? (General)
10 అత్త, అక్క ఆవేదన - అంత తెలివి తక్కువ వాళ్ళమా, మా కోడళ్లు కు పని , శ్రమ తగ్గనిస్తామా? (General)