లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 63 కధనాలు.
#లోకం తీరు
1 పిల్లలకు సాత్విక సంస్కార లక్షణాలు, పదేళ్ల లోపు నే - స్తోత్ర పారాయణం వీడియో (Devotional)
2 నాయకులు, అధికారులు ను నిర్భయంగా ప్రశ్నిస్తున్నారు. లక్ష్యం? పదవి? గాడ్ ఫాదర్? (General)
3 పూజ ఎందుకు చేయాలి, లాభం? చేయకపోతే? దీపం? శ్లోకం చదివితే? దేవుడంటే ఏంటి? (Devotional)
4 కన్నప్ప లా కష్టం. కనీసం దేవుడి గొంతు తో 2 పలుకులు, వేళ్ళ తో 2 అక్షరాలు - బిల్వాష్టకం (Songs)
5 బాబాయి కి మంచి చేయాలని, జరగాలని చూస్తున్నా, దేవుని దగ్గర కూడా తప్పు ఆలోచన (General)
6 మదర్ (మానవ) సేవయే మాధవ సేవ - దేవుని పూజ (థియరి), మానవ సేవ (ప్రాక్టికల్) (General)
7 From Sunday 5 am to 6pm, fasting, only water and turmeric milk - Eng/ Telugu (Devotional)
8 కృతజ్ఞతలు లేని, పరుల పై బతికే, ఊరుమ్మడి పాపిష్టి బతుకులు కన్నా, నాటి రాక్షసులు నయం (General)
9 దేవుళ్ళు గురువుల చిత్రాలు - ఒంటరిమి కాము, కాటికాడ శివయ్య, సాధన త్యాగాలు (Devotional)
10 బ్రహ్మ దేవుడు జీవం మాత్రమే, తల్లి దండ్రులు జీవితం, కాస్త రుణం అయినా (General)
11 మనలో నే దైవం గురువు, ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం అంటూ, మరి దేవాలయంకు ప్రదక్షిణలు? (General)
12 ఏ తల్లి కి ఇవ్వని గొప్ప వైద్యం సౌకర్యాలు 7 ఏళ్ళు, దేవుడు ఇచ్చి ఆశీర్వదించారు (General)
13 నిత్య శ్లోకములు దైవ శక్తి మరియు మనశ్శాంతి కోసము (Devotional)
14 రాలేని చేయలేని, అందరి బదులు, దీపాలు పెడతాం, ప్రదక్షిణలు తిరుగుతాం, దేవుని వేడుకుంటాం (General)
15 పండగ పూటైనా శుభాకాంక్షలు, సొంత రాత మాట వాడకుండ ఉంటే, ఆయన వెనక్కు తీసుకుంటే (General)
16 బద్దకం నిర్లక్ష్యం తో పెరుగుతున్న పాపం, తరుగుతున్న బాధ్యత పుణ్యం మానవత్వం (Devotional)
17 చేసిన మేలు, జీవితాంతం మరువకూడదు, అన్ని ఉన్న వారికి, దైవాన్ని వారి బాగు కోరుతూ (General)
18 10 ఏళ్ళ కే, ఇది చేయగలిగితే నేర్పగలిగితే, సాత్విక గుణం తేలికగా అలవాటు పడుతుంది (Devotional)
19 జీవితాంతం పారాయణమే, ఆచరణ ఎప్పుడు? మోహం లో స్థానిక గురువు వద్దా, దైవం పురాణాలు వద్దా? (Devotional)
20 కరోనా వచ్చి శాశ్వత నిద్ర అయినా, దేవుని తో వినయంగా చెప్పగలిగే, ఒక్క మంచి మాట? (General)