శ్రీ స్వామి తత్వాలు (Sri Swami Tatvaalu)
           
     
తత్వాలు మనసుతో చదివితే మీ అన్ని సందేహాలకు జవాబులు లభిస్తాయి. మాయా ప్రపంచంలో పరిగెత్తే మనసుకు ప్రశాంతతను ఇస్తాయి. స్వస్వరూపాన్ని తెలుసుకునే తేలికైన మార్గం.ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 46 కధనాలు.
#తత్వం
41 ప్రతి సంతొషానికి ముందు వెనుక బాధలు ఉంటాయి (Devotional)
42 గురువు నీ దగ్గరకే వస్తాడు, నీ దగ్గర లో ఉంటాడు (Devotional)
43 ఆత్మ ను అంతరంగలో చూడటానికి చిన్న గా ప్రయత్నం చెయ్యి (Devotional)
44 భౌతిక పూజ కన్నా మానసిక పూజ గొప్పది (Devotional)
45 చిత్త శుద్ధి తో చేసే చిన్న పూజ మేలు (Devotional)
46 ఆత్మ జ్ఞానం నీ లో నే ఉంది, పరమాత్మ తో చేరితే నే జన్మ సార్ధకము (Devotional)