లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 4 కధనాలు.
#లోకం తీరు
1 సొంత సుఖం ను కొంత మాని, పెద్ద వయస్సు ముదుసలి తల్లి దండ్రలను దగ్గర ఉంచి బాగా చూడవోయ్ (General)
2 జగన్ గారు, ఎమ్మెల్యే, అధికారులు, ఎంపీలు, మంత్రులుకు, ప్రతిపక్షమునకు రాష్ట్రం లోనే ఉత్తమ వైద్యం (General)
3 జగన్ గారి అందరికీ సమాచార ఆశయము, పోలీసు వ్యవస్థలో కనీసం మండల స్థాయికి చేరితే నెరవేరినట్టే (Request)
4 పట్టణ అపార్ట్ మెంట్ ల లో, తల్లి దండ్రులు ను ఉంచి, కనీస సౌకర్యాలు కల్పించలేరా? (General)