లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 8 కధనాలు.
#లోకం తీరు
1 సొంత సుఖం ను కొంత మాని, పెద్ద వయస్సు ముదుసలి తల్లి దండ్రలను దగ్గర ఉంచి బాగా చూడవోయ్ (General)
2 ట్రంప్ దారులు మూత, బైడెన్ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ఎన్నిక, మొదటి వాక్సిన్ పంపిణీ (America)
3 పిల్లలు రావట్లేదని స్కూళ్లను మూసిన బాబు, సౌకర్యాలతో విద్యార్థులును రప్పించిన జగన్ - సాయి (Politics)
4 వేమన వాస్తవ పలుకులు, ఈనాడు నిజం కాదా? ప్రపంచం మొత్తం , ప్రార్థనా మందిరాలు అన్ని మూత (General)
5 ప్రభుత్వ ఎస్మా ఉత్తర్వు లు పాటించి తప్పనిసరి గా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ తెరిచి ప్రజలకి సేవ చేయాలి (News)
6 నాలుగు పొట్లాలు నాలుగు చుక్కలు తో, కళ్ళు మూసుకుని మన గుర్తు కు ఓటేస్తారు, బాబాయి (General)
7 హెల్మెట్, సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోని వారు, నేడు నోరు ముక్కు దెబ్బకు మూసేలా చేసావు (General)
8 ట్రంప్ గోడ దెబ్బకి డెమోక్రాట్లు గిల గిలా - ఒప్పుకోండి ప్రభుత్వం తెరుస్తా లేదంటే మూతంటే మూతే (America)