శ్రీ స్వామి తత్వాలు (Sri Swami Tatvaalu)
           
     
తత్వాలు మనసుతో చదివితే మీ అన్ని సందేహాలకు జవాబులు లభిస్తాయి. మాయా ప్రపంచంలో పరిగెత్తే మనసుకు ప్రశాంతతను ఇస్తాయి. స్వస్వరూపాన్ని తెలుసుకునే తేలికైన మార్గం.ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 46 కధనాలు.
#తత్వం
21 మన మనసులో ని భావాలు. నీ దోవ ఎటు? నీ రాత నువ్వే మార్చుకుని దేవుని నిందించద్దు. (Devotional)
22 భీష్ముడు అంపశయ్య మీద ఉండి క్రృష్ణయ్య నేను కూడా కారణజన్ముడినే గదా (Devotional)
23 శనీశ్వర భగవానుడు(కర్మ ఫలదాత) న్యాయమూర్తిగా కూడా పిలువబడతాడు. (Devotional)
24 దైవ ప్రార్దన - శ్రీ విద్యా ప్రకాశానందగిరి స్వాముల వారు - కరుణా మూర్తియగు దేవా (Devotional)
25 దేవుడిని కోరిక కొరాము అంటే, అన్నిటికన్న గొప్పదైనా మనశ్శాంతి, ఆత్మ సంత్రుప్తి దూరము అవుతుంది (Devotional)
26 వేమన ఆత్మ జ్ఞాన సంపద 2 - మనసు విరిగెనేని మాయ తొలగు (Devotional)
27 ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతతను చేకూర్చడంలో యోగాకి సాటి ఏదీ లేదు (Health)
28 వేమన - సాధన చేయుమురా నరుడా, సాధ్యము కానిది లేదురా (Devotional)
29 సూర్య నమస్కారాలు - రకాలు, ఉపయోగాలు, విధానం (Devotional)
30 వేమన ఆత్మ జ్ఞాన సంపద 1 - బాహ్యమందు శివుని భావింప నిలుచునా (Devotional)
31 మోక్షాన్ని అందుకోవటమే శాశ్వత ఆనందాన్ని పొందటానికి మార్గం (Devotional)
32 కఠోపనిషత్తు - ఆత్మ, ఓం (Devotional)
33 అరిషడ్వర్గా ల ను ఎప్పుడు జయిస్తాము (Devotional)
34 బుద్ది చలించనిదై పరమాత్మ యందు స్థిరముగా నిలిచిన, ఆత్మ సాక్షాత్కారము పొందగలవు (Devotional)
35 విజయము సాధించమని ఒకరు, సాధ్యం కాదు అని ఇంకొకరు (Devotional)
36 స్నానం చేసి సూర్యునకు ఎదురుగా నిలబడి అర్ఘ్యం ఇస్తే మంచిది (Health)
37 ప్రతి జీవికి తల్లిదండ్రులే మొదటి గురువులు (Devotional)
38 ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. ఆహార నియమం పాటించాలి (Health)
39 మన లోనే పరమాత్మను చూడగలిగి నప్పుడు, బయట ఎందుకు వెతుకుతున్నాము (Devotional)
40 కర్మ ను తప్పిచలేను. కాని తీవ్రత తగ్గించానా? (Devotional)