APLatestNews.com top Banner
         
అక్షర త్రృతీయ - రెట్టింపు ఫలితం, రోడ్లు మీద బారులు తీరారు బంగారం దానమంటూ - లోకం తీరు
OurTripVideos - Visiting Places/Local Events Pictures and Videos. We visit, We record, We present, You Enjoy!
           
     
మిగతా లోకం తీరు కూడా చదివితే మీ సందేహాలకు జవాబులు లభిస్తాయి. నచ్చితే షేర్ చేయగలరు.
అక్షర త్రృతీయ , ఏది దాన మిచ్చినా రెట్టింపు ఫలితం. బంగారం దానం శ్రేష్టం అని, మోహం నుంచి బయట పడాలని పెద్దలు చెప్పారు. మంచి మాట చెప్పినా, పుణ్యమే.

మనం దానిని పక్క కు తిప్పి, వ్యాపారం కు అనుకూలంగా మార్చాము. మెడలో 5 దండలు లేదా సవర్లు తక్కువ గాకుండా, పైన పది వేళ్ళు కు, వీలైతే కాళ్ళ వేళ్ళకు కూడా తొడిగి, సాటి దొంగల కు, తాళాలు లాకర్లు పగలకొట్టే, కష్టాన్ని బాధను తప్పిస్తున్నాం. స్కూటర్ మీద ఉన్నా, మన దండ పట్టుకుని రోడ్డు మీద ఈడ్చినా కూడా, కొత్త దండతో ఇంకో దొంగ కు ఎప్పుడూ అవకాశం ఇస్తాం సహ్రృదయంతో.

ఈ పుణ్య దినం రోజు , భారత ప్రజలు అందరూ, రోడ్డు మీదకు వచ్చి, పొద్దున్న నుంచి బంగారం పంచుతున్నారు అంట, మాకొద్దులే మీరు తీసుకోండి అని. అందరూ ఇస్తుంటే ఉచితం గా, తీసుకునే వాళ్లు లేక , కొట్లు మూత పడ్డాయి.

అది చూసి పశ్చిమ దేశాల ప్రజలు కూడా, రోడ్లు మీద బారులు తీరారు బంగారం దానం చేద్దామంటూ, భారత్ లో చేస్తున్నారు అంటే ఎదొ సదుద్దేశం ఉంటుంది అని. గుడి లో బంగారం కూడా, జనానికి పంచుతున్నారు. పేపర్లో, టీవీల్లో ఒకటే హోరు. బంగారం రేటు పడిపోయింది, కొంటానికి అడిగే నాధుడు లేడు. ఆశ్చర్యం, అమోఘం, అద్భుతం.

ఇంత లో మొఖం మీద గ్లాసు నీళ్ళు చిలకరించారు. ఉదయం 5 అయింది , లే లే అని, రామయ్య ను తగులుకుందువు స్త్రొత్రాలతో అన్న అమ్మ కేక. హరి హరీ , భర్త కన్నా బంగారం మేలు అనుకునే కలి కాలంలో, పాణం పోయినా బంగారం దానమా.


ఇది చదివి, ఒక అక్క ఫోన్ చేసింది, భర్త కన్నా బంగారం మేలు అని, మా మనసులోని మాట బయటకు అంటావా , బావ ను మాత్రం ఏమీ అనకుండా తిట్టకుండానే. ఈ సారి ఇక్కడ కు వస్తే, పచ్చడి అన్నమే గతి నీకు అంది. ఆయ్ అని కోపంతో.

అయ్యో, తొందరలో పదం మరచాను, అని ఈ లైను చెప్పా - నిలకడ లేని భర్త కన్నా, పడి ఉండే బంగారం మిన్న అని.

అలా అయితే ఓకే , నాలుగు కూరలతో అన్నం పెడతా అంది. అందుకే అన్నారు, మహిళలూ మహరాణులూ అని.

బావతో ఇబ్బంది లేదు, పాపం పెళ్లి అయిన తర్వాత రోజు నుంచే, తుడిచేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు, క్రిష్ణ సత్యభామ కధలు విన్న మన అందరిలాగ.

చూసారా మంచి మాటతో ఒకపూట అన్నం దొరికింది, అక్షయ త్రృతీయ రోజు భగవంతుని క్రృప వలన.

Dt : 07-May-2019, Upd Dt : 07-May-2019 , Category : General, Views : 57 ( id : 104 )
Tags : Akshaya Tritiya , donate gold , sister
గమనిక : ఎవరు ఏ విషయాలు చెప్పినా, అది వారి వ్యక్తిగత అభిప్రాయమో లేక అనుభవమో లేక పెద్దల నుంచి విన్నవో. అందరూ ఏకీభవించాలని లేదు. మీ యోచనతో లేదా పెద్దల సలహాలతో, మంచి చెడు నిర్ణయించుకొనగలరు.

Facebook Comments