లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 10 కధనాలు.
#లోకం తీరు
1 సంవత్సరం తర్వాత, సమస్యలు ఏకరవు పెట్టి, సహాయం అడిగితే, వారికి నమ్మకం కలగదు (General)
2 వాట్సాప్ లో స్టేటస్ చూడటం చాలా తేలికగా (General)
3 పండగ పూటైనా శుభాకాంక్షలు, సొంత రాత మాట వాడకుండ ఉంటే, ఆయన వెనక్కు తీసుకుంటే (General)
4 వాట్సప్ స్టేటస్ - ఆలస్యం చేసిన, ఆశాభంగం - మధ్యాహ్నం ఇంకో ఫోటో స్టేటస్ (General)
5 సోషల్ మీడియాలో ఆంధ్రా పోలీసులు - జిల్లా ఎస్పీ మరియు సిటీ సిపి - వెబ్ లింకులు మరియు నంబర్లు (News)
6 వాట్సాప్ - తెలుగు ను కాపాడే బాధ్యత మనదే, తరువాత తరాలకు అందించాలసింది మనమే (General)
7 వాట్సాప్ మిత్రులు - ఏదో ఒకటి వారం లేదా పది రోజులు కు అన్నా పెట్టకపోతే (General)
8 భూగోళం లో ఏదో ఒక వైపు, ఒకరికి ఉచిత క్లాస్ లేదా కౌన్సెలింగ్ జరుగుతూనే ఉంది (General)
9 వాట్సప్ వల్ల ఉపయోగం లేదు అనే వాళ్ళకు - నిప్పు ను వాడే విధానం ది తప్పు (General)
10 వాట్సాప్ లో వేరే వాళ్ళు పంపే వాటి కన్నా, చిన్నవైనా సొంతవి పంపుకుంటే బాగుంటుంది (General)