లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 3 కధనాలు.
#లోకం తీరు
1 ఇంటి పెద్దల పాద పూజ సేవ వ్రతం లేదా సవాలు ఛాలెంజ్ (General)
2 భూగోళం లో ఏదో ఒక వైపు, ఒకరికి ఉచిత క్లాస్ లేదా కౌన్సెలింగ్ జరుగుతూనే ఉంది (General)
3 పొరలు కమ్మిన కళ్లు భ్రమలలో ఉంటాయి, తెరలు తొలగితే అంతా శూన్యం (General)