లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 5 కధనాలు.
#లోకం తీరు
1 తెలుగు మాటలు - మంచి కోసం కదలని వేళ్ళ నరాలని, కృతజ్ఞతలు కోసం కదలిస్తావా! (General)
2 తెలుగు భాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు - శ్రీ గిడుగు కృష్ణమూర్తి గారి జయంతి (General)
3 వాట్సాప్ - తెలుగు ను కాపాడే బాధ్యత మనదే, తరువాత తరాలకు అందించాలసింది మనమే (General)
4 మాతృభాష తెలుగు - భాషను కాపాడుకుందాం, ఏరు దాటాక తెప్ప తగలేయ వద్దు (General)
5 మాతృభాష తెలుగు - సారీ అని నవ్వుతూ వంద సార్లు, కానీ క్షమించండి అనాలి అంటే? (General)