లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 5 కధనాలు.
#లోకం తీరు
1 నియోజక వర్గములో అభివ్రుద్ది గురించి, సవాళ్ళు విసరండి, ఇదుగో ఇలాంటి విషయాలలో (Politics)
2 పిల్లలు రావట్లేదని స్కూళ్లను మూసిన బాబు, సౌకర్యాలతో విద్యార్థులును రప్పించిన జగన్ - సాయి (Politics)
3 వెంకన్న పని, సిఖ్ ఆలయం, సాయి వాదన, స్కూల్ ఫీజ్, ఏపీ పోలీస్ యాప్ (Politics)
4 సామాజిక దూరము లో కొత్త పుంతలు - చైనా పాఠశాల విద్యార్థులు, కేరళ పెద్దలు (News)
5 ప్రభుత్వ స్కూలు, రవాణా, ఆసుపత్రికి గనుక, మనం ప్రవేటు వారికి ఇచ్చిన అంత ధనం ఇస్తే (General)