లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 9 కధనాలు.
#లోకం తీరు
1 హైదరాబాద్ ఎన్నికలు మార్పు, ఆంధ్రా లో? జగన్ చంద్రన్న పవన్ వీరన్న మంచి కోరమా? (Politics)
2 సూర్య గ్రహణం వ్యతిరేక ఫలితాలు ఉదాహరణ పామర భాషలో అలాగే రోకలి, గుడ్డు గురించి (News)
3 కర్మ ఫలం తప్పదు - పశ్చిమ దేశాల లో కూడా రాశులు ఫలితాలు చూసుకుంటారు (General)
4 ఫలితాల తర్వాత సిత్రాలు - బెజవాడలో జగన్, పక్కనేమో చంద్ర , డిల్లీలో (Politics)
5 ఫలితాల తర్వాత సిత్రాలు - మర్రిచెట్టు విత్తనాలు వేసి వేపచెట్టు రావాలి అంటే ఎలా (Politics)
6 ఫలితాల తర్వాత సిత్రాలు - మనస్సాక్షి గల ఓ ఓటరు ఆవేదన - పాలన, పదవుల భయం (Politics)
7 ఎవరు వచ్చినా ప్రజలకు ఏమున్నది ప్రయోజనం, నాయకులకు గెలుపు ఓటములు ఆట తప్ప (Politics)
8 శనయ్య - నూనె పోసినా, నువ్వులు దానమిచ్చినా, ఫలితాలు ఆగవు. నమ్మకం లేదా? (Devotional)
9 పరీక్షల ఫలితాలు - లౌక్యం, లోకం - నిజాయితీ, కష్టపడే తత్వం (General)