లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 5 కధనాలు.
#లోకం తీరు
1 లేదక్కా, మా తండ్రి కసాయి వారు, ధనం దగ్గర కన్నబిడ్డ, పరాయి అన్న తేడా? (General)
2 ఇంత చిన్న లాజిక్, బాబాయి మరియు తమ్ముడు ఎందుకు మరుస్తున్నారో రెండు ఏళ్లుగా (General)
3 వడ్డీ బాబాయి వాళ్ళ అబ్బాయి కొత్త నాటకాలు - ఎన్నికల పదవి పువ్వులు (General)
4 50 ఏళ్ల అన్నదమ్ముల కు వెన్నుపోటు, దయచేసి నమ్మిన మంత్రికి మాత్రం వద్దు (General)
5 నాలుగు పొట్లాలు నాలుగు చుక్కలు తో, కళ్ళు మూసుకుని మన గుర్తు కు ఓటేస్తారు, బాబాయి (General)