లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 100 కధనాలు.
#లోకం తీరు
1 మంచి వారి మీద, పరిపూర్ణ నమ్మకం, శ్రీరామ రక్ష. చెడ్డ వారి మీద నమ్మకం, పతనానికి? (General)
2 మన గొప్ప అధికారులు నాయకులు మంచితనం, మన ప్రజలకు అలాగే ఇతర జిల్లా లలో ప్రచారం (Politics)
3 నిగ్గదీసి అడుగు ఈ సిగ్గులేని జనాన్ని - గాయం మూవీ సాంగ్ - సిరివెన్నల (Songs)
4 దూరపు గాన కోకిల కన్నా, కావు మనే కాకి తో మేలు ఎక్కువ, మనలో మంచి మనుషులు అంతే (General)
5 పేపర్ టీవీలో భజన మానరు, వర్గ ధనవంతుల నాయకుల, చిన్న పనులు ను కూడా (General)
6 చదువుకుని, వయసు పెరిగినా, బుద్ది పెరగక, తిక్క వాదనలు ఎలా ఉంటాయో చూడండి (General)
7 కృతజ్ఞతలు లేని, పరుల పై బతికే, ఊరుమ్మడి పాపిష్టి బతుకులు కన్నా, నాటి రాక్షసులు నయం (General)
8 బండ్లు పెట్టే మరియు చెత్త వేసే ఈ ప్రబుద్దులు, వారి ఇంట్లో మహిళలు కు, ఇచ్చే గౌరవం ఇదేనా? (General)
9 రాజ కుటుంబ వారసత్వ నాయకులది తప్పా? వ్యామోహం లో ఎన్నుకునే ప్రజలది తప్పా? (Politics)
10 పెద్ద వయసు వారికి, వ్యాయామం, ప్రాణాయామం, కళ్ళ కింద చారలు (General)
11 ధర్మవరం ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి ప్రజలతో తిరుగుతూ పేరుతో పిలుస్తూ సమస్యలతో మమేకం (Politics)
12 ఈయన రాజ్యంలో అంతమందిని పేదవారా, రాజు మొఖం చూడాలంటే నేను సిగ్గుపడుతున్నాను (Devotional)
13 మొదలైన అమెరికా తెలుగు సంఘ నాయక ఎన్నికల తంటాలు - జన సేవ మరచి తమ వారి సేవలో (America)
14 వాట్సాప్ లో స్టేటస్ చూడటం చాలా తేలికగా (General)
15 రాలేని చేయలేని, అందరి బదులు, దీపాలు పెడతాం, ప్రదక్షిణలు తిరుగుతాం, దేవుని వేడుకుంటాం (General)
16 4 పార్టీలు 4 పిల్లలు. మాకే కాదు, ప్రజలందరికీ పిల్లలే - ఈ వారం ఊసులు డిసెంబర్ 29 (Politics)
17 డిశెంబరు 16 వ తేదీ న ఎక్కువ మంది చూసిన టాప్ వార్తలు, ప్రముఖ పేపర్ల నుంచి (General)
18 జనం లేదా నాయకులు మారినా, లాభము ప్రజలకే, దేశానికే - మానవ సేవే మాధవ సేవ (General)
19 పతనమై పోతున్న మన విలువ లు, మనుషులు లో మరియు టీవీ ప్రోగ్రాం ల లో (General)
20 అందరి ధనం తో లేదా అందరి మీద అప్పు చేసి, మన పేరు పెట్టమంటే? సన్నాసి అని జనం ఊయరా? (Politics)