లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 25 కధనాలు.
#లోకం తీరు
1 సొంత సుఖం ను కొంత మాని, పెద్ద వయస్సు ముదుసలి తల్లి దండ్రలను దగ్గర ఉంచి బాగా చూడవోయ్ (General)
2 40 ఏళ్ళకు ఇప్పుడు ఎంత అభివ్రుద్ది చెందామో లేక పతనమయ్యామో అనుభవజ్ఞులు మీరే చెప్పండి? (General)
3 నాడు అందరూ ఒట్టి చేతులతో నే, నేడు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా, అంతిమ యాత్రకు లేరు (General)
4 పాద పూజ చేసేటప్పుడు, రాగి చెంబు తో నీళ్లు తీసుకుని, పెద్దలు అంటే తల్లి దండ్రులు (General)
5 ఇంటి పెద్దల పాద పూజ సేవ వ్రతం లేదా సవాలు ఛాలెంజ్ (General)
6 పెద్దావిడ కు, ఎన్నిసార్లు చెప్పిన, మరలా రేపు ఉదయము మొదటి పాటము మొదలు (General)
7 సొంత లాభం కొంత మానుకుని, పొరుగు వారికి తోడ్పడవోయ్ అన్నారు పెద్దలు (General)
8 పోలీసులు - ఇంటి పెద్ద శ్రద్ధగా పనిచేస్తే, ఇంట్లో అందరూ కూడా, బాగా పని చేస్తారు కదూ (Request)
9 పెద్దలు కు కూడా ఆశలు, తిరగాలి జనం లో అని ఉంటుంది, 60 ఏళ్ల మనిషి అయితే అణిచేస్తారు (General)
10 మాతృ భాష, రుణం, దేశం అనేవి చెప్పుకోడానికి మాత్రమే. పోతే పూజిస్తాం, ఉంటే వదిలేస్తాం (General)
11 బొడ్డు కోసినప్పుడే కాలితో గుండెల్లో తన్నుతుంటే, ఆనందం ఆనాడు. అవసరం తీరాక, సిగ్గుతో ఈనాడు (General)
12 ముదుసలి తల్లి బాధ కోసం, అందరికీ బాధ్యత ఉంది, మరి ముత్యాల కు మాత్రం లేదా? (General)
13 భవిష్యత్తు కరోనాల నుంచి కాపాడుదాం, పంచ భూతాల గురించి తెలియచెప్పి, గౌరవం పెంచుదాం (General)
14 పిల్లల కు దోవ చూపాల్సిన మనమే, మోహం మాయ లో ఉంటే, పిల్లల్ని కాపాడేది ఎవరు? (General)
15 నీతి, ధ్యానం, పూజ, పెద్దల గౌరవం, వ్యర్ధ మాటలు, నా ఇష్టం నే బతుకు తా, తప్పా? (General)
16 మనిషి కి ఒక మాట , మలిన మనసు కు ఒక దెబ్బ అంటారు (General)
17 వృధ్యాప్యం లో మనకు అన్నం పెట్టేది సంతానమా? లేక వారి సంస్కారమా? (General)
18 దేవుడా, మేమే ఉత్తి తోలు బొమ్మలు అయితే, మరి కొత్త తరాలు సంగతి? (General)
19 పెద్దలకు ఉపయోగపడే వస్తువులు విషయాలు - మందుల డబ్బా చేతి కర్ర, . . . (General)
20 మనకు పళ్ళు రాలితేనే కదా, అసలు బాధ తెలిసేది, ముందు వాళ్ళ వ్యధ ఎక్కేది (General)