లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 6 కధనాలు.
#లోకం తీరు
1 జగనన్న, కేసీయార్ హయ్ హయ్, హైదరాబాద్ ఆస్తులు ఒక్క సంతకముతో, బస్సుల మైళ్ళ లొల్లి? (Politics)
2 అఖండుడు - కృష్ణ, ఎక్కువ ఆస్తి ఉన్నా ప్రమాదమే, చుట్టూ ముళ్ళే, ప్రమాదాలే (Movie)
3 తాతలు ఇచ్చిన ఆస్తులు కోట్లు విడిగా ఉన్నా, జనం, బంధువుల డబ్బు కు ఆశపడటం ఏమిటో (General)
4 మన కన్నీళ్ళు మీద, మేడలు ఆస్తులు పదవులు, కడుతూనే ఎక్కుతూనే ఉండాలి వారు (General)
5 సూక్ష్మ కరొనా కోవిడ్ మనల్ని ఏమి అడిగింది? డబ్బు, తిండి, ఆస్తులు, పదవులు? (General)
6 స్నేహితుల దినోత్సవం - మంచి స్నేహితులు అంతస్థులు చూడరు, అది వారి గొప్పతనం (General)