లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 4 కధనాలు.
#లోకం తీరు
1 పోలీసు అమర వీరుల సంస్మరణ దినోత్సవం - రోజూ విధి నిర్వహణలో, కొన్ని త్యాగాలు సమస్యలు (General)
2 కన్నా తో ఉన్నా అనిపించినా, చంద్రన్న నీడలో, పవన్ తోడులో, వికసించని ఆంధ్రా కమలం (Politics)
3 మోదీ మొనగాడు రా బుజ్జీ 2 - దేశానికి వల్లభాయ్ పటేల్ తర్వాత మరో మొనగాడు - కశ్మీర్ రక్షణ (Politics)
4 కోట్లాది భారతీయుల ఏకపక్ష గెలుపు ఆమోదం - జయహో నమో మోదీ నమహా: (Politics)