లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 8 కధనాలు.
#లోకం తీరు
1 రాష్ట్రంలో ఈ వారం - లోకేష్, ఎన్నారై ఫోటోలు, అంబులెన్స్, రెబల్ ఎంపీ, బీజేపీ, కరోనా, మోడీ (General)
2 అమెరికా లో వైబోర్ సిటీ టంపాలో, నాట్స్ మరియు బటర్ ఫ్లై ఫార్మసీ డ్రైవ్ ద్వారా ఆహార విరాళం (America)
3 కరోనా ఆపద సమయములో అమెరికా లో సహాయములో తోడుగా నీడగా నేనున్నా అన్న తానా (America)
4 ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డీజీపీ గారికి - చీరాల మండల ప్రజల మరియు ప్రవాసాంధ్రుల చిన్న కోరిక (Request)
5 ఇప్పుడు వైరస్ వచ్చింది అని, వరంగల్ లేదా వైజాగ్ నుంచి, సొంత ఊరు రాకూడదా? వారికి ఎన్నారై కి తేడా? (General)
6 ఎన్నారై - నా నోట్లో కి 4 ముద్దలు వెళితే చాలా? ఊరు జనం 4 నోళ్ళల్లో, 4 ముద్దలు పోవద్దా? (General)
7 దేశం లో ఉండి పేరెంట్స్/సమాజం ను చూడని వారికన్నా, రోజూ చూసి మాట్లాడే ఎన్నారై మిన్న కాదా? (General)
8 NRI - నేను రాను ఇంటికి, నిజమేనా (General)