లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 6 కధనాలు.
#లోకం తీరు
1 దేవాలయ కమిటీ ల జోలికి వెళ్ళాలి, అంటే నే దడ. వీటిని ఎవరు, ఎప్పుడు ప్రక్షాళన చేస్తారో (General)
2 అధికారులు కూడా, ప్రభుత్వ పరంగా మరియు సొంతంగా, సోషల్ మీడియా లో తమ మంచి పనులు వివరిస్తూ ఉంటే (Request)
3 సత్కార్యాల పుణ్యఫలం రంజాన్ - ఆత్మీయత, అనుబంధాల భక్తి భావమే - ఇళ్ళలోనే రంజాన్ దీక్షలు (General)
4 ఇప్పుడు ఎవరూ ఎవరికీ చెప్పరు, వారికి పేరు వస్తుంది ఏమో, అన్న ఈర్ష్య అసూయ తో (Request)
5 అందరూ ఎగతాళి గా, నీతులు చెప్పేవారే అందరూ, ఆచరించే వారు లేరు అని, నన్ను దెప్పిపొడిచారు (General)
6 మోహం లోని వారు, తాము చేయనిది, ఇంకొకరు చేయడం కూడా ఓర్చుకోలేరు (General)