లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 29 కధనాలు.
#లోకం తీరు
21 బాబాయ్, నా బిడ్డలు ఆస్తి వ్యాపారం అభివృద్ధి కి, మీరంతా త్యాగం చేయండి (General)
22 బాబాయ్, పని వాళ్ళు విశ్వాసం గా ఉండి, మన ఆస్తుల కు వ్యాపారానికి సాక్షీ భూతులు (General)
23 బాబాయిని పాపము నుంచి దృష్టి మరల్చి, జనం కన్నీళ్లు తుడిచి (General)
24 బాబాయి ధన మోహం నుంచి బయటకు రా, వాస్తవం గ్రహించు, అరుపులు తో ఉపయోగం? (General)
25 వడ్డీ వ్యాపారం, చీటీ పాటలు జాగ్రత్తలు, యజమానులు మాత్రమే భరించాలి (General)
26 బాబాయి - మనం విదురుని లాగ పని చేయాలి యజమాని దగ్గర, నీతి నియమాలతో (General)
27 బాబాయి - వాళ్ళు బాగుండాలి. మనకు అండగా ఉండాలి. మేమంతా గొప్పగా చెప్పకోవాలి (General)
28 బాబాయి - అలా ఎంతమంది ఉసురు మనకు అవసరమా? మన కుటుంబం కు క్షేమమా? (General)
29 జనం శాపనార్ధాలతో బాబాయి ఆరోగ్యం దెబ్బ తినకూడదు అలాగే తమ్ముడు భవిష్యత్తు (General)