లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 60 కధనాలు.
#లోకం తీరు
41 బాబాయ్ వడ్డీ, నను బ్రోవ మని చెప్పవే సీతమ్మ తల్లి నను బ్రోవమనీ చెప్పవే (General)
42 బాబాయ్, నా బిడ్డలు ఆస్తి వ్యాపారం అభివృద్ధి కి, మీరంతా త్యాగం చేయండి (General)
43 బాబాయ్, పని వాళ్ళు విశ్వాసం గా ఉండి, మన ఆస్తుల కు వ్యాపారానికి సాక్షీ భూతులు (General)
44 బాబాయిని పాపము నుంచి దృష్టి మరల్చి, జనం కన్నీళ్లు తుడిచి (General)
45 బాబాయి ధన మోహం నుంచి బయటకు రా, వాస్తవం గ్రహించు, అరుపులు తో ఉపయోగం? (General)
46 వడ్డీ వ్యాపారం, చీటీ పాటలు జాగ్రత్తలు, యజమానులు మాత్రమే భరించాలి (General)
47 బాబాయి - మనం విదురుని లాగ పని చేయాలి యజమాని దగ్గర, నీతి నియమాలతో (General)
48 బాబాయి - వాళ్ళు బాగుండాలి. మనకు అండగా ఉండాలి. మేమంతా గొప్పగా చెప్పకోవాలి (General)
49 బాబాయి - అలా ఎంతమంది ఉసురు మనకు అవసరమా? మన కుటుంబం కు క్షేమమా? (General)
50 జనం శాపనార్ధాలతో బాబాయి ఆరోగ్యం దెబ్బ తినకూడదు అలాగే తమ్ముడు భవిష్యత్తు (General)
51 గురువు కి, భాషా ప్రాంతం బేధము లేకపోతే, తెలుగు గురువు లు చేసిన పాపం ఏమిటి? (General)
52 సాయి బాబా జన్మస్థలం చుట్టూ అనేక నమ్మకాలు మరియు వివాదం (General)
53 బాబాలను, అంతమంది నమ్ముతున్నారు? చెడ్డ పనులే చేస్తూ గొప్పవారుగా? అంతా పిచ్చి వారా? (General)
54 పిన్ని ఇచ్చిన పాయసము కన్నా, తల్లి ఇచ్చిన గంజి అమృతము (General)
55 సాయి బాబా గురువా దైవమా? ప్రామాణికములు ఉన్నాయా? (General)
56 దేవుళ్ళందరి మీద మన తాతల కున్న అపార నమ్మకం గౌరవం మనకు ఉంటే . . . (General)
57 భాగం 4 : బాబా శోధన - తెలుగు గురువులు వేమన, బ్రహ్మం గారు తెలుసా (Devotional)
58 భాగం 3 : బాబా శోధన - గురు దైవం వలన , ఆత్మ జ్ఞానం, దైవ మార్గం దొరికినది (Devotional)
59 భాగం 2 - బాబా శోధన - తల్లి దండ్రుల ను చూడటం గొప్ప, అంతే కాదు కృతజ్ఞత బాధ్యత (Devotional)
60 భాగం 1 : బాబా శోధన - ఏ గురువు కైనా , వార భేదం ఉంటుందా (Devotional)